• Celostne rešitve na področju informatizacije poslovanja:
  • Trgovine (veleprodaja in maloprodaja)
  • Upravljanja z nepremičninami
  • Oddajanja sob tujcem
  • Avtomobilskih servisov
  • Muzejev in galerij
  • Društev
  • Kmetijskih zadrug
  • Vzpostavitev in vzdrževanje računalniških omrežij
  • Vzpostavitev in vzdrževanje spletnih strani
  • Svetovanje in posredovanje pri nakupu računalniške strojne opreme
Accessibility